Isikuandmed

Kliendi poolt Cutrico Hair OÜ’le edastatud isikuandmed (nimi, aadress, e-post, telefon) kantakse meie kliendiandmete baasi ning kasutatakse müügilepingu täitmiseks. Cutrico Hair OÜ jätab endale õiguse saata Kliendi e-posti aadressile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Cutrico Hair OÜ andmebaasist.

Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui Kliendi poolt valitud tellimuse kohaletoimetamise viis seda eeldab ning õigusaktides ettenähtud juhtudel.

Cutrico Hair OÜ kasutab isikuandmeid Kliendile teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks.

Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Cutrico Hair OÜ’l ligipääs.

Cutrico Hair OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Cutrico Hair OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.